Cocos2dx – android: Implement Tapjoy

Bước 1: Download SDK & đăng kí tại:

https://dashboard.tapjoy.com

Bước 2: Import lib vào project Android

Properties -> Build Path -> Configure Build Path -> Library

Add JAR -> select tapjoyconnectlibrary.jar -> OK

Bước 3: Import thư viện

import com.tapjoy.TapjoyAwardPointsNotifier;
import com.tapjoy.TapjoyConnect;
import com.tapjoy.TapjoyConnectFlag;
import com.tapjoy.TapjoyConnectNotifier;
import com.tapjoy.TapjoyConstants;
import com.tapjoy.TapjoyDisplayAdNotifier;
import com.tapjoy.TapjoyEarnedPointsNotifier;
import com.tapjoy.TapjoyFullScreenAdNotifier;
import com.tapjoy.TapjoyLog;
import com.tapjoy.TapjoyNotifier;
import com.tapjoy.TapjoyOffersNotifier;
import com.tapjoy.TapjoySpendPointsNotifier;
import com.tapjoy.TapjoyViewNotifier;
import com.tapjoy.TapjoyViewType;

Bước 4:  Init Tapjoy :

Hashtable<String, String> flags = new Hashtable<String, String>();
flags.put(TapjoyConnectFlag.ENABLE_LOGGING, “true”);

String tapjoyAppID = “APP ID ĐƯỢC ĐĂNG KÍ TRONG TAPJOY”;
String tapjoySecretKey = “SECRECT KEY ĐĂNG KÍ TRONG TAPJOY”;

// NOTE: This is the only step required if you’re an advertiser.
TapjoyConnect.requestTapjoyConnect(getApplicationContext(), tapjoyAppID, tapjoySecretKey, flags, new TapjoyConnectNotifier()
{
@Override
public void connectSuccess() {
// Xử lý khi connect success
}

@Override
public void connectFail() {
// Xử lý khi connect fail
}
});
TapjoyConnect.getTapjoyConnectInstance().setEarnedPointsNotifier(new TapjoyEarnedPointsNotifier()
{
@Override
public void earnedTapPoints(int amount)
{

// Notify đến User khi xảy ra 1 lệnh get tap point mà số TapPoint kiếm được > 0

}
});

// Get notifications when Tapjoy views open or close.
TapjoyConnect.getTapjoyConnectInstance().setTapjoyViewNotifier(new TapjoyViewNotifier()
{
@Override
public void viewWillOpen(int viewType) {}
@Override
public void viewWillClose(int viewType) {}
@Override
public void viewDidOpen(int viewType) {}
@Override
public void viewDidClose(int viewType) {

// Xử lí khi view Offer đóng
TapjoyConnect.getTapjoyConnectInstance().getTapPoints(new TapjoyNotifier()
{
@Override
public void getUpdatePointsFailed(String error) {  }

@Override
public void getUpdatePoints(String currencyName, int pointTotal) {  }
});
}
});

Bước 5: Show Offer Tapjoy

public void showOffer(){
TapjoyConnect.getTapjoyConnectInstance().showOffers(new TapjoyOffersNotifier()
{
@Override
public void getOffersResponse() {  }

@Override
public void getOffersResponseFailed(String error) {  }
});
}

Bước 6:  Bổ sung để có thể resume Tapjoy thông qua Override method của Activity

@Override
protected void onResume()
{
super.onResume();

// Re-enable auto-refresh when we regain focus.
TapjoyConnect.getTapjoyConnectInstance().enableDisplayAdAutoRefresh(true);

// Inform the SDK that the app has resumed.
TapjoyConnect.getTapjoyConnectInstance().appResume();
}

@Override
protected void onPause()
{
super.onPause();

// Disable banner ad auto-refresh when the screen loses focus.
TapjoyConnect.getTapjoyConnectInstance().enableDisplayAdAutoRefresh(false);

// Inform the SDK that the app has paused.
TapjoyConnect.getTapjoyConnectInstance().appPause();
}

Lưu ý:

  • Đối với môi trường Test, cần add device ID để có thể test.
  • Khi muốn release thì cần email đến support của Tapjoy để có thể mở dịch vụ
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s